Ruimte voor Cultuur

De Leiden Art Hub is een plek in ontwikkeling voor actuele hedendaagse cultuur. Theater, performance, dans, muziek, fotografie, beeldende kunst plus eten en drinken.

Wat

Dit moet het worden: een culturele hotspot in de groene omgeving van het Singelpark in Leiden. Stichting Leiden Art Hub zal de gemeentelijke monumentale panden aan het Papegaaisbolwerk 18 en 20 ontwikkelen en beheren met het idee om een divers, urgent en actueel aanbod op het gebied van muziek, beeldende kunst theater en performance in Leiden te bestendigen. Stichting EST art foundation is eerste plaatsmaker. De buurt is in ontwikkeling. Wij ook.
Het plan is omarmt door het burgerinitiatief Nieuw Leids Bolwerk. Het plan is ook op hun website te vinden. 

Leiden Art Hub is een plan in dat continue in ontwikkeling is. Wijzigingen voorbehouden. Aan de folder kunnen geen rechten worden ontleend.
Via de groene knop krijg je toegang tot het meest recente document. Laatste update 24 juni 2020.

Download het plan

Placemaking Energiepark

De locatie Papegaaisbolwerk is de plek waar EST tentoonstellingen maakt, het is ook de plek waar wij stadspartners uitnodigen om met goede ideeën te komen. EST doet het niet alleen. We doen het samen met anderen. De Leiden Art Hub staat open voor initiatieven vanuit de Leidse culturele sector en daarbuiten. Ruimte voor experiment.Heb je ambitie? Heb je een plan? Zoek je ruimte? Kom praten. 

Leiden Art Hub: De Goede Energiefabriek