Ruimte voor experiment

Heb je interesse om om een ruimte te huren? Lees hier de algemene voorwaarden (in het kort)

Het gebruik van een ruimte kan uitsluitend worden toegekend na overleg en ballotage
Het betreft dan een bruikleenĀ uitsluitend bestemd voor overeengekomen gebruik en duur
Bruiklener is verplicht het geleende zodanig te gebruiken dat hij niet in strijd handelt met enige wet, APV of ander overheidsvoorschrift
Bruiklener dient toezicht te organiseren en is verantwoordelijk voor BHV zaken tijdens gebruik
U bent in beginsel volledig verantwoordelijk voor de organisatie uw eigen activiteit en organiseert toezicht en verantwoordelijkheid
Verzeker uzelve, geen veranderingen, goed huisvaderschap
Huur per dagdeel naar type activiteit