Stichting Leiden Art Hub is een stichting in oprichting.
Doel hiervan is de ontwikkeling, beheer en programmering van de Leiden Art Hub.
Voorlopig gaat het contact via Stichting EST art foundation,
Guido Winkler en/of Iemke van Dijk.

© Copyright Leiden Art Hub